Відкрите семінарське заняття із навчальної дисципліни “Нотаріат”

31.05.2017 року відбулося відкрите семінарське заняття асистента кафедри публічного права Романюк І.І. в групі 315 з дисципліни “Нотаріат” на тему: “Окремі нотаріальні дії”.
На занятті були присутні завідувач кафедри публічного права, доцент Гаврилюк Р.О. та асистент кафедри публічного права Федорчук М.Д.
Семінарське заняття проведено із застосуванням інтерактивних методик, що дозволяють активізувати роботу студентів на парі та зробити процес контролю якості знань цікавим, певною мірою захоплюючим для кожного студента.
Використання методики “експрес-опитування” (“бліц-опитування”, “фронтальне опитування”) дає змогу викладачу з мінімальними затратами часу визначити рівень готовності студентів до заняття та активізувати останніх до активної та продуктивної роботи на парі.
Використання на заняттях методики розв’язування кейсів (казусів, ситуацій, задач) є беззаперечним. Новим у застосуванні вказаної вище методики є вирішення на заняттях практичних  (реальних) ситуацій клієнтів юридичної клініки, що діє на нашому факультеті у великих групах. Робота з документами, а саме вміння їх досліджувати, аналізувати є важливою компетенцією для майбутнього правника. Не менш важливим є і той факт, що студенти під час вирішення проблеми клієнта юридичної клініки здійснюють пошук норми та набувають навиків її застосування в конкретній ситуації.
Застосування вище вказаної методики дозволяє розвивати у студентів не лише професійні компетенції, а й особистісні.
Для підведення підсумків по занятті студентами було виконано тест, що дає змогу виявити ступінь закріплення матеріалу та підготуватись до підсумкового тесту з дисципліни “Нотаріат”.

Від викладача:
Дякую студентам 315 групи за активну роботу, цікаві обговорення та позитивну атмосферу на занятті 🙂