Про нас

general

1 травня 1992 р. на відродженому юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було створено кафедру конституційного права. З часу заснування на кафедрі працювала велика кількість інших відомих науковців і практиків, які своїми зусиллями сприяли її становленню та розвиткові. Серед них доктори юридичних наук, професори Воронова Л.К., Шаповал В.М., Пришва Н.Ю., Коваль Л.В., Георгіца А.З., випускники кафедри, пізніше видатні особистості Яценюк А.П., Пишний А.Г. та багато інших. Зусиллями Воронової Л.К. на кафедрі започатковано Чернівецьку наукову школу з фінансового права, нині відому як в Україні, так і за її межами.

З 1 січня 1999 р. і донині кафедру конституційного, адміністративного і фінансового права очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пацурківський Петро Станіславович. Під його керівництвом кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права стала загальновизнаним лідером і водночас стрижнем наукового життя факультету. Загальна фундаментальна проблема досліджень науковців кафедри полягає у встановленні самореферентних начал та системних властивостей конституційного, адміністративного та фінансового права із застосуванням феноменологічного, системного, антропосоціокультурного та ряду інших методологічних підходів до пізнання правових явищ.

Безпосереднім продовженням наукової роботи більшості викладачів кафедри та однією з форм впровадження їх наукових здобутків є їх навчально-педагогічна діяльність. Сьогодні кафедра забезпечує викладання 17 навчальних дисциплін для студентів стаціонарної, екстернатної та заочної форм навчання. Знання, отриманні студентами на кафедрі, в подальшому є незамінними в роботі органів фіскальної служби, державного казначейства, фінансової інспекції, інших органах державного управління та місцевого самоврядування, банківських установах, в корпораціях та приватних підприємствах, де затребувані послуги висококваліфікованих правників-фінансистів, правників-державознавців та правників-фахівців з адміністративного сервісного права.