Круглий стіл “Права людини та публічне врядування”

Вже стало традиційним проведення кафедрою публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича щорічних круглих столів. Міжрегіональний круглий стіл  «Права людини та публічне врядування», який відбувся 27 травня 2017 року, дозволяє  висвітлити найбільш актуальні проблеми правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.

У заході взяли участь відомі науковці, адвокати, громадські діячі та студенти, оскільки залучення до дискусії не лише юристів-теоретиків, а й практиків, дає змогу визначити не лише конкретні кроки реалізації в Україні європейських принципів публічного врядування, а й виро­бити спільне бачення проблем реалізації прав людини у сфері публічного врядування,  акцентувати увагу на застосуванні та визначенні шляхів удоскона­лення законодавства про права людини та належне врядування.

Учасники круглого столу обговорили широкий спектр питань, зокрема, д.ю.н., проф. Пацурківський Петро Станіславович, д.ю.н. Гаврилюк Руслана Олександрівна виступили з доповіддю: «Права людини та публічне врядування: людиноцинтризм чи державоцентризм»; д.ю.н., проф. Колпаков Валерій Костянтинович акцентував увагу на підходах до розуміння предмету адміністративного права«Від поліцеістики до адміністративного права»к.ю.н., проф. Коваль Микола Васильович«До питання про механізм забезпечення реалізації суб’єктивних прав і свобод людини в Україні»; к.ю.н. Параниця Сергій Павлович: «Право громадянина на самозахист життя і здоров’я від протиправних посягань»; д.ю.н. Щербанюк Оксана Володимирівна«Конституційна скарга як додаткова гарантія забезпечення безпосередньої дії прав людини»; к.ю.н. Ковбас Ігор Васильович: «Інструменти в діяльності Кабінету Міністрів України»; Сандуляк Алла Василівна«Проблемні питання захисту прав фізичних та юридичних осіб судами адміністративної юрисдикції»; Саламандик Андрій Іванович: «Захист прав особи на одержання публічної інформації: судовий аспект». Після кожного виступу відбувались жваві та цікаві дискусії, обговорення.

Кафедра публічного права юридичного  факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича буде і надалі виступати майданчиком для науковців, практиків, представників громадських організа­цій, та широких верств  населення для обговорення найважливіших та найзлободенніших проблем публічно-правової практики.