Магістерська освітньо-професійна програма 081 ПРАВО. Перелік спеціалізацій кафедри публічного права на 2018-2019рр.

Адміністративна юстиціяМайбутній Магістр!

Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд. Згідно з Конституцією України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Саме тому детальне вивчення особливостей адміністративної юстиції та належна підготовка висококваліфікованих спеціалістів в даній сфері є запорукою ефективної реалізації прав громадян по відношенню до суб’єктів публічної влади шляхом оскарження їх неправомірних рішень, дій чи бездіяльності.
В Україні створена та функціонує розгалужена система адміністративних судів, які покликані вирішувати публічно-правові спори в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Разом з тим, поки що бракує фахівців з глибоким розумінням особливостей функціонування системи адміністративної юстиції.
Кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову спеціалізацію «Адміністративна юстиція».Адміністративна юстиція – це встановлений законом порядок розгляду й вирішення в судовій процесуальній формі справ, що виникають у сфері публічного управління між приватними суб’єктами з одного боку та органами публічної влади й місцевого самоврядування з іншого.
Можливості реалізації набутих знань в Твоїй майбутній професії доволі широкі – починаючи від правових консультацій у сфері судового захисту публічних прав і свобод, закінчуючи професійною діяльністю у суді: практична (помічник судді, секретар судового засідання, суддя) та наукова (аналітична робота, проведення узагальнень судової практики тощо).
Крім того вивчення даної навчальної програми сформує у Тебе розуміння публічно-правового конфлікту, що дасть можливість швидко та ефективно вирішувати найскладніші правові спори в публічній сфері.

Керівник спеціалізації «Адміністративна юстиція» д.ю.н., доц. кафедри публічного права
Вдовічен Віталій Анатолійович

Спеціалізація «Адміністративна юстиція»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Міжнародні стандарти адміністративної юстиції (Гаврилюк Р.О.)
Адміністративна юрисдикція (Щербанюк О.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Адміністративні спори (Вдовічен В.А.)
Методика і практика складання процесуальних документів в адміністративних справах (Цибуляк-Кустевич А.С.)
Адміністративні процедури (Ковбас І.В.)


Перелік вибіркових дисциплін спеціалізації «Адміністративна юстиція»
>>показати

Бізнес право
Майбутній Магістр!

Магістерська програма «Бізнес-право» присвячена детальному вивченню особливостей ведення бізнесу та можливостям використання інструментів захисту прав і свобод людини для забезпечення інтересів бізнесу та захисту права власності.
Кафедри публічного та приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонують Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Бізнес-право», яка надасть змогу слухачам набути знань та навиків з організації власної справи, підготовки засновницьких документів, державної реєстрації суб’єктів підприємництва, питань оптимізації податків та зборів, урегулювання конфліктів, що виникають у бізнес-середовищі тощо.
У рамках магістерської програми «Бізнес-право» інноваційно поєднано сфери права, бізнесу і прав людини. Такий підхід сприятиме належній підготовці висококваліфікованих спеціалістів в даній сфері, що є запорукою ефективної реалізації права на підприємницьку діяльність.
Можливості реалізації набутих знань та навичок, які пропонує магістерська програма «Бізнес-право» в Твоїй майбутній професії доволі змістовні – починаючи від правових консультацій з питань реєстрації бізнесу, судового захисту порушених прав при проведені бізнесу, закінчуючи професійною діяльністю у суді.
Вивчення магістерської програми «Бізнес-право» надасть Тобі можливість швидко та ефективно вирішувати найскладніші правові спори в бізнес-середовищі та бути успішним в житті.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Бізнес-право» к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Білоскурська Олена Валеріївна

Магістерська освітньо-професійна програма «Бізнес право»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Адміністрування та оптимізація податків та зборів (Гаврилюк Р.О.)
Реєстраційні процедури в бізнесі (Білоскурська О.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Договори у бізнесі: практикум (Процьків Н.М.)
Трудові відносини в бізнесі (Гетьманцева Н.Д.)
Митні процедури та логістика в бізнесі (Вдовічен В.А.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Бізнес право»
>>показати

НотаріатМайбутній Магістр!

Професія нотаріуса належить до числа чотирьох основних найбільш затребуваних правничих професій та є серед них однією з найдревніших. Вона з’явилась ще у ІІІ ст. до н.е. у Давньому Римі, а нині представлена у кожному цивілізованому суспільстві світу, в тім числі й в Україні. На нотаріусів як посадових осіб та систему нотаріальних органів в цілому повсюдно покладено обов’язок посвідчувати права, факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законодавством країни, з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріус – одна з ключових фігур у захисті людських прав.
Саме тому кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Нотаріат».
Здобуття фахової підготовки за цією магістерською освітньо-професійною програмою надасть Тобі право працевлаштовуватися за будь-якою з традиційних правничих професій – судді, адвоката, прокурора, юрисконсульта тощо. Проте тільки працевлаштування за професією нотаріуса дозволить Тобі відчути та одержати найвагоміші переваги правника-професіонала найвищого ґатунку.
Ти матимеш гідну офіційну заробітну плату, яка залежатиме головним чином від Твоїх ділових і людських якостей!
Твої клієнти не виходитимуть від Тебе з програними справами, як від суддів чи адвокатів, не виноситимуть образ за їх обвинувачення, як це має місце у прокурорів.

Якщо адвокат вишуковує своїх клієнтів сам, то до Тебе Твої клієнти приходитимуть самі.
Якщо судді та прокурори згідно чинного законодавства з часом можуть бути переведені в інші місця своєї праці, то за законодавством держави переведення нотаріусів з одного місця роботи на інше не передбачено.
Саме тому у більшості цивілізованих країн світу професія нотаріуса перебуває на вершині усієї ієрархії правничих професій. Ще від Давнього Риму до наших днів побутує прислів’я, що нотаріуси не перші серед ключових правничих професій, але й не другі.
То ж запрошуємо бажаючих стати у майбутньому нотаріусом на магістерську освітньо-професійну програму «Нотаріат».

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Нотаріат» д.ю.н., доц. кафедри публічного права
Подорожна Тетяна Станіславіва

Магістерська освітньо-професійна програма «Нотаріат»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Міжнародні стандарти нотаріату (Гаврилюк Р.О.)
Правила вчинення нотаріальних дій (Савчук В.Г.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Нотаріус як державний реєстратор прав: практикум (Нестеренко Л.Б.)
Посвідчення правочинів та фактів (Романюк І.І.)
Допуск до професії нотаріуса: практикум (Подорожна Т.С.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Нотаріат»
>>показати

Податковий адвокатМайбутній Магістр!

Відомий президент США Бенджамін Франклін в свій час зазначив: в світі є дві речі, яких не може уникнути людина – це смерть і сплата податків. Але необхідно звернути увагу й на інший аспект податків – головне в податках – це не переплатити. Знання принципів податкового права та власне податкового законодавства дозволяє будувати приватноправові відносини таким чином, щоб максимально використати передбачені законодавством можливості по зменшенню податкового зобов’язання та його оптимізації.
Податковий адвокат є найбільш високооплачуваним та затребуваним напрямком в діяльності практикуючого юриста. Податкові спори займають перше місце, серед спорів, що розглядаються адміністративними судами, працюючи в органах прокуратури, Ви зіштовхнетесь з проблемою кваліфікації податкових злочинів, їх відмежуванням від податкових та адміністративних правопорушень. Працюючи адвокатом, нотаріусом, юристом на підприємстві Ви також будете мати справу з податковим правом. Чимало з Вас по закінченню навчання захоче розпочати власну справу і в цьому разі без знання податкового законодавства також не обійтись.
Саме тому кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича пропонує Вам у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму “Податковий адвокат”.
Навчання забезпечуватимуть не тільки викладачі кафедри, але і практикуючі юристи в податковій сфері (працівники ДФС, судді, адвокати). Це дозволить не тільки здобути практичний досвід, але і налагодити зв’язок з потенційними роботодавцями.
Можливості реалізації набутих знань у Вашій майбутній професії доволі широкі – адже де б Ви не працювали (власний бізнес, юрист на підприємстві, органи ДФС, нотаріус, адвокат, суддя) Ви завжди матимете справу з податками.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Податковий юрист” к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Бабін Ігор Іванович

Магістерська освітньо-професійна програма «Податковий адвокат»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Адміністрування податків та зборів (Гаврилюк Р.О.)
Правові засади податкової оптимізації (Бабін І.І.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Правові засади податкового контролю (Вакарюк Л.В.)
Захист прав платників податків (практикум) (Маркідонов О.В.)
Податкові спори (практикум) (Анісімов О.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Податковий адвокат»
>>показати

Право публічного врядуванняМайбутній Магістр!

В Україні триває адміністративна реформа органів публічної адміністрації, яка виявила гостру потребу у юристах нового покоління для ефективного правового супроводу, реалізації прав і свобод людини у відносинах із владними суб’єктами.
Кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «ПРАВО ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ».
Місія магістерської програми – професійна підготовка висококваліфікованих юристів нового покоління для органів державної влади та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державно-правову політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів публічного врядування.
Можливості реалізації набутих знань у Твоїй майбутній професії доволі широкі – від правових консультацій суб’єктів відносин «людина-влада», до професійної діяльності на посадах державної служби в центральних і місцевих органах виконавчої влади; на посадах в органах місцевого самоврядування; в структурах інституцій громадянського суспільства; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «ПРАВО ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ» к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Ковбас Ігор Васильович

Магістерська освітньо-професійна програма «Право публічного врядування»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Судовий та позасудовий захист прав людини (Ковбас І.І.)
Публічна служба (Вакарюк Л.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Адміністративні процедури (Ковбас І.В.)
Правове регулювання публічних закупівель (Боднар С.Б.)
Адміністративні спори (Вдовічен В.А.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Право публічного врядування»
>>показати

Професійний медіаторМайбутній Магістр!

Медіація зарекомендувала себе у розвинутих країнах світу одним з найефективніших правових інструментів врегулювання життєвих конфліктів і замирення соціального середовища. З 2017 року значна частина прогресивних світових практик медіації стала обов’язковою і для відповідних вітчизняних суб’єктів. Однак де-факто медіація як універсальний інструмент розв’язання найрізноманітніших суперечок у трудових колективах, бізнес-середовищі, місцевих громадах, сім’ї, особистому житті кожного з людей впевнено торує собі дорогу в Україні уже не один десяток років.
Професійний медіатор – це принципово нова магістерська освітньо-професійна програма у межах спеціальності 081 «Право», яку вперше в Україні пропонує Тобі кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Здобуття фахової підготовки за цією освітньо-професійною програмою надасть Тобі право, як і випускнику будь-якої іншої програми із спеціальності 081 «Право», працевлаштуватися за традиційними юридичними професіями судді, адвоката, нотаріуса, прокурора, юридичного радника тощо, без жодних обмежень. Але саме тут Ти матимеш суттєву професійну перевагу перед випускниками інших магістерських програм завдяки набутим під час навчання за програмою «Професійний медіатор» спеціальним знанням, вмінням та навичками медіації.
Твоєю повною перевагою перед випускниками усіх інших магістерських програм спеціальності 081 «Право» стане можливість працевлаштуватися за новою для України професією професійного медіатора, затвердженою з жовтня 2017 р. (див: код 2442.2 Національного класифікатора професій). Поряд з одержанням диплома «Магістр права» Ти отримаєш також сертифікат «Професійного медіатора» і будеш занесений у Єдиний реєстр медіаторів України. Останнє означатиме надання Тобі безстрокової ліцензії держави на здійснення медіації.
Ще однією важливою Твоєю перевагою стане та обставина, що фактичний доступ до традиційних юридичних професій вкрай ускладнений обмеженою пропозицією відповідних посад і фактичними довжелезними когортами бажаючих їх зайняти, тоді як медіація в силу її принципової новизни для України відразу ж відкриває перед тобою можливості швидкого кар’єрного зростання.
Обирай програму “Професійний медіатор” і ти сам станеш ковалем свого щастя, володарем своєї професійної долі.
Чекаємо на сміливих, впевнених в собі новаторів!

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Професійний медіатор” к.ю.н., доц.
Костя Дмитро Вікторович

Магістерська освітньо-професійна програма «Професійний медіатор»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Правова природа медіації (Гаврилюк Р.О.)
Медіаційні принципи і процедури (Костя Д.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Медіаційна етика і психологія (Меленко О.В.)
Стратегія і тактика медіаційних переговорів (Боднар С.Б.)
Міжнародні стандарти медіації (Вакарюк Л.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Професійний медіатор»
>>показати