На кафедрі публічного права відбувся теоретичний семінар, на якому обговорювався проект Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії»

19 жовтня 2017 року на черговому теоретичному семінарі колектив кафедри публічного права обговорив проект Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії».

Учасниками обговорення було підтримано концептуальні зрушення у царині законодавчого забезпечення правничої освіти. Сам проект Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» був визнаний новаторським та таким, що по-справжньому народжує юридичну освіту в Україні.

Значну увагу учасники дискусії приділили положенням статті 5 проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», де в концентрованому вигляді закріплена його серцевина – стандарт вищої правничої (юридичної) освіти. Особливу увагу представники кафедри приділили обговоренню ст. 7 Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», де регламентується стандарт освітньої діяльності для правничих шкіл, а також розділу IV «Загальний доступ до правничої професії».

Під час обговорення було відзначено, що ряд із положень законопроекту «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» вже виконуються у нашій правничій школі. Також кафедрою публічного права було досягнуто консенсусного рішення продовжувати працювати на випередження,  щоб заздалегідь бути готовими до його імовірного прийняття вже у якості Закону України.