На кафедрі публічного права відбувся черговий теорсемінар

22 вересня 2016 року на кафедрі публічного права юридичного факультету відбувся теоретичний семінар, в ході якого обговорювався перший розділ дисертаційного дослідження «Правова природа інфляції» аспіранта кафедри Павла Ігоровича Бартусяка за назвою «Ступінь наукової розробки та теоретико-методологічні засади дослідження правової природи інфляції».

У своїй доповіді Павло Бартусяк обґрунтував невиправдану недостатність правових досліджень феномену інфляції попри те, що правова природа такого феномену потребує ретельного наукового вивчення. Доповідач розкрив методологічну обмеженість правового позитивізму та його методологічну неспроможність в аспекті розкриття правової природи феномену інфляції та запропонував, на його погляд, більш адекватний антропосоціокультурний підхід до пізнання явищ правової дійсності.

У ході обговорення більшістю учасників в цілому було підтримано ідею дослідження правової природи інфляції саме через використання пізнавального інструментарію антропосоціокультурного підходу. Також учасниками теоретичного семінару запропоновано доповідачеві надалі перейти до дослідження правового  поняття інфляції задля того, щоб виділити її правовий вимір та економічну природу. Саме така проблема лягла в основу наступного розділу дисертаційного дослідження Павла Бартусяка.