Навчальні дисципліни

 

Назва дисципліни
Викладач
Навчальна програма (укр.)
Навчальна програма (англ.)
1 КУРС
Конституційне право України
нормативна дисципліна
Білоскурська Олена Валеріївна
Конституційне право України
нормативна дисципліна (спеціальність “Міжнародне право”)
Боднар Сергій Богданович
Антидискримінаційне право
вибіркова дисципліна
Крайній Павло Іванович
Виборчі технології і право
вибіркова дисципліна
Худик Андрій Мирославович
2 КУРС
Адміністративне право України
нормативна дисципліна
Федорук Наталія Сергіївна,
Вдовічен Віталій Анатолійович,
Ковбас Ігор Васильович
Екологічне право України
нормативна дисципліна
Струтинська-Струк Людмила Владиславівна,
Козмуляк Катерина Андріївна
Конституційний захист прав людини
вибіркова дисципліна
Білоскурська Олена Валеріївна
Поліцейське право
вибіркова дисципліна
Волчек Інна Іванівна
Право об’єднаних територіальних громад
вибіркова дисципліна
Ковбас Ігор Васильович
Публічно-правові реєстраційні процедури
вибіркова дисципліна
Нестеренко Лідія Борисівна
Адміністративно-сервісне право
вибіркова дисципліна
Ковбас Ігор Васильович
Адміністративна відповідальність
вибіркова дисципліна
Вдовічен Віталій Анатолійович
Децентралізація публічної влади в Україні
вибіркова дисципліна
Худик Андрій Мирославович
Громадянське суспільство
вибіркова дисципліна
Нестеренко Лідія Борисівна
Державна служба
вибіркова дисципліна
Федорчук Марина Дмитрівна
Екологічні права: реалізація та захист
вибіркова дисципліна
Струтинська-Струк Людмила Владиславівна
Європейські стандарти самоврядних процедур
вибіркова дисципліна
Боднар Сергій Богданович
Захист прав споживачів
вибіркова дисципліна
Худик Андрій Мирославович
Конституційна економіка
вибіркова дисципліна
Крайній Павло Іванович
Конституційна юстиція
вибіркова дисципліна
Білоскурська Олена Валеріївна
Конституційне провадження
вибіркова дисципліна
Подорожна Тетяна Станіславівна
Конституціоналізація правової системи
вибіркова дисципліна
Подорожна Тетяна Станіславівна
Медіа право
вибіркова дисципліна
Вакарюк Людмила Василівна
Медіація в публічному праві
вибіркова дисципліна
Костя Дмитро Вікторович
Медіація у місцевому самоврядуванні
вибіркова дисципліна
Боднар Сергій Богданович
Містобудівельне право
вибіркова дисципліна
Ковбас Ігор Васильович
Нотаріат та нотаріальні процедури
вибіркова дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
Оподаткування фізичних осіб
вибіркова дисципліна
Бабін Ігор Іванович
Основи юридичної клінічної практики
вибіркова дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
Право на мирні зібрання
вибіркова дисципліна
Нестеренко Лідія Борисівна
Право на самоорганізацію населення
вибіркова дисципліна
Боднар Сергій Богданович
Правова держава
вибіркова дисципліна
Федорчук Марина Дмитрівна
Правове регулювання екологічної безпеки в аграрній сфері
вибіркова дисципліна
Козмуляк Катерина Андріївна
Правові форми екологічного контролю
вибіркова дисципліна
Козмуляк Катерина Андріївна
Практичне податкове право
вибіркова дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
Природне право
вибіркова дисципліна
Боднар Сергій Богданович
Судова практика вирішення земельних спорів
вибіркова дисципліна
Волчек Інна Іванівна
Юридична відповідальність за екологічним законодавством
вибіркова дисципліна
Козмуляк Катерина Андріївна
Юридичний менеджмент
вибіркова дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
Street Law (Практичне право)
вибіркова дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
3 КУРС
Земельне право України
нормативна дисципліна
Сидор Вікторія Дмитрівна
Конституційне право України
нормативна дисципліна (скорочена форма навчання)
Білоскурська Олена Валеріївна
Фінансове право України
нормативна дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Фінансове право України
нормативна дисципліна (скорочена форма навчання)
Бабін Ігор Іванович
Адміністративне право України
нормативна дисципліна (скорочена форма навчання)
Федорук Наталія Сергіївна,
Вдовічен Віталій Анатолійович,
Ковбас Ігор Васильович
Публічні послуги
вибіркова дисципліна
Ковбас Ігор Васильович
4 КУРС
Фінансове право України
нормативна дисципліна (скорочена форма навчання)
Костя Дмитро Вікторович
Банківське право
нормативна дисципліна
Вакарюк Людмила Василівна
Правове регулювання ринків фінансових послуг
нормативна дисципліна
Вакарюк Людмила Василівна
Практичне право
нормативна дисципліна
Романюк Ірина Ігорівна
Юридична відповідальність за порушення фінансового законодавства
нормативна дисципліна
Вдовічен Віталій Анатолійович
5 КУРС
Адміністративно-правові процедури
вибіркова дисципліна
Боднар Сергій Богданович
Антикорупційна культура публічного службовця
вибіркова дисципліна
Федорук Наталія Сергіївна
Банківське право
вибіркова дисципліна
Вдовічен Віталій Анатолійович
Верховенство права
нормативна дисципліна
Пацурківський Петро Станіславович,
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Законодавчий процес (практикум)
вибіркова дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна,
Войцеховський Нікола Вінцентійович
Конституційні засади єдності судової практики
вибіркова дисципліна
Подорожна Тетяна Станіславівна
Митне право
вибіркова дисципліна
Вдовічен Віталій Анатолійович
Європейські стандарти публічного права
нормативна дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Міжнародне подвійне оподаткування
вибіркова дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Податкове право ЄС
вибіркова дисципліна
Костя Дмитро Вікторович
Податкові процедури
вибіркова дисципліна
Бабін Ігор Іванович
Податково-правові спори
вибіркова дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Порівняльне адміністративне право
вибіркова дисципліна
Ковбас Ігор Васильович
Правова природа фінансового контролю
вибіркова дисципліна
Гаврилюк Руслана Олександрівна
Принцип справедливості у податковому праві
вибіркова дисципліна
Худик Андрій Мирославович
Продовольча безпека: правові аспекти
вибіркова дисципліна
Струтинська-Струк Людмила Владиславівна
6 КУРС
Публічна інформація та електронне урядування
вибіркова дисципліна
Вакарюк Людмила Владиславівна
Правові засади податкової оптимізації
вибіркова дисципліна
Бабін Ігор Іванович
Фінансово-правова відповідальність
вибіркова дисципліна
Вдовічен Віталій Анатолійович