Обговорення монографії Тетяни Подорожної “Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації”

8 грудня 2016 року на кафедрі публічного права було проведено черговий теоретичний семінар, на якому обговорювалась монографія кандидата юридичних наук, доцента Т. С. Подорожної «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації». Основні положення, висновки та результати монографічного дослідження були представлені автором з    позицій соціонормативного підходу в контексті міждисциплінарного аналізу правового порядку та процесу його конституціоналізації. Під час обговорення вказувалось на актуальність проблем, пов’язаних із забезпеченням правового порядку в умовах започаткованої конституційної реформи та європейської інтеграції. Автором справедливо було зауважено, що правопорядок виступає ключовою ланкою конституційного механізму, формується і функціонує на конституційних засадах, які визначають його зміст і характер. З огляду на це, було акцентовано на введенні в науковий обіг нового поняття, яке формується на межі теорії права та конституційного права «конституціоналізація правового порядку». У процесі обговорення було відзначено наявність значної кількості опрацьованих джерел в галузі теорії та філософії права, а також конституційного права із розглядуваної проблематики. Проте, справедливо було зауважено, що незважаючи на наявність великої кількості концепцій правопорядку та процесу його конституціоналізації, єдиного визначення означених феноменів не вироблено, що в першу чергу зумовлено складністю даних явищ, їх особливою інтегративною природою. Саме в такому ключі відбувалась дискусія щодо основних положень монографії учасниками теоретичного семінару.