Результати моніторингу перших виборів в об’єднаних громадах Чернівецької області

30 квітня 2017 року відбулися перші вибори у двох об’єднаних громадах Путильського району Чернівецької області – Конятинській об’єднаній територіальній громаді та Селятинській об’єднаній територіальній громаді.

В день голосування викладачі кафедри публічного права Боднар С.Б., Ковбас І.В. та Худик А.М., як експерти Громадської організації “Муніципально-правові ініціативи”, здійснювали комплексне спостереження за голосуванням та роботою виборчих комісій. 

На цих виборах Громадська організація “Муніципально-правові ініціативи” була однією із 6 громадських організацій, якій Центральною виборчою комісією було дозволено мати офіційних спостерігачів (Постанова ЦВК № 49  від 17 березня 2017 року).

Більшість з порушень, які фіксувались на виборчих дільницях – нехтування вимог та процедур виборчого законодавства окремими виборчими комісіями та їх членами. Переважно це:

  • порушення процедур ведення виборчої документації;
  • перебування осіб під час голосування, які не мають на те правових підстав, у приміщенні для голосування;
  • видача виборчих бюлетенів без пред’явлення належних документів;
  • порушення таємниці голосування;
  • відсутність у приміщенні для голосування плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори;
  • порушення правил використання переносних (малих) виборчих скриньок.

Під час виборчого процесу не було зафіксовано застосування адміністративного ресурсу та тиску, що ставило б під сумнів принцип рівності можливостей для кандидатів.

Виявлені порушення, як правило, були пов’язані із недостатнім рівнем компетентності членів виборчих комісій, недоліками у організації виборів та їх матеріально-технічного забезпечення, низькою поінформованістю виборців та інших суб’єктів виборчого процесу про законодавчі обмеження та процедури. Випадки недотримання вимог законодавства під час проведення голосування та підрахунку голосів не мали системного характеру і, здебільшого, не були пов’язані із намірами незаконно вплинути на результати голосування виборців.

Експерти відзначають, що перші вибори в об’єднаних територіальних громадах Чернівецької області відбулись переважно з дотриманням вимог чинного виборчого законодавства, а виявлені в день голосування порушення не мали системного характеру.