Семінар Офісу Ради Європи в Україні із розвитку місцевої та регіональної демократії

22-24 листопада 2016 року викладачі кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Сергій Боднар, Ігор Ковбас та Андрій Худик разом із студентами факультету взяли участь у регіональному семінарі з розвитку місцевої та регіональної демократії, організованому Офісом Ради Європи в Україні. Семінар проводився Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках проекту “Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні” та Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017р.

Проект “Сприяння розвитку місцевої демократії” впроваджується в рамках Плану дій для України на 2015-2017 рр. План дій  для України на 2015-2017 рр. є спільною ініціативою Ради Європи та української влади. Його мета – підтримати Україну у виконанні її статутних і специфічних зобов’язань як держави-члена Ради Європи та сприяти вирішенню фундаментальних питань у сфері прав людини та верховенства права в Україні. Ця ініціатива поновлює зобов’язання Ради Європи допомагати Україні в проведенні необхідних реформ у сферах, що належать до компетенції Ради Європи – прав людини, верховенства права та демократії.

Метою семінару було поширення культури демократії шляхом підвищення обізнаності громадськості з основними принципами місцевої і регіональної демократії. Завдяки обміну досвідом за участю членів Конгресу та експертів було створено середовище, де учасники могли вільно дискутувати про свій особистий досвід та поділитися сприйняттям ролі органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства.

Програма семінару передбачала обговорення наступних тем:

  • принципи Європейської хартії з місцевого самоврядування;
  • актуальний стан місцевої та регіональної демократії в Україні та роль Ради Європи;
  • етика в органах місцевого самоврядування та антикорупційні дії;
  • міжнародний досвід здійснення місцевої демократії в громадах на прикладах європейських країн;
  • ефективна комунікація на місцевому рівні;
  • залучення громадян до процесу прийняття рішень та впровадження ініціатив.

Члени делегації юридичного факультету ЧНУ взяли активну участь в обговоренні проблеми запровадження етичних кодексів депутатів місцевих рад та службовців місцевого самоврядування, запропонували шляхи усунення корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування, працювали над розробкою належного механізму надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування.

Викладачі кафедри публічного права поділилися із іншими учасниками семінару досвідом юридичного факультету ЧНУ щодо впровадження правил етичної поведінки у викладацькій діяльності, донесли до учасників семінару основні положення та принципи “Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників та адміністрації юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”, який було схвалено на загальних зборах викладацького студентського колективу у грудні 2015 року.

Сергій Боднар та Андрій Худик запропонували взяти за основу принципи “Морально-етичного мінімуму…” для розробки правил етичної поведінки депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування.

На семінарі учасники мали змогу обмінятися досвідом з місцевими виборними представниками з інших європейських країн та отримати конкретні рекомендації щодо того, як інститути громадянського суспільства можуть об’єднати свої зусилля, аби краще відповідати на потреби громадян.

За підсумком семінару викладачі юридичного факультету взяли на себе зобов’язання протягом трьох місяців розробити типовий проект Етичного кодексу депутатів місцевих рад та службовців місцевого самоврядування, а також програму протидії корупційним ризикам в органах місцевого самоврядування.