Теоретичний семінар: доповідає Андрій Мирославович Худик

6 жовтня 2016 року на кафедрі публічного права юридичного факультету відбувся теоретичний семінар, в ході якого обговорювався другий розділ дисертаційного дослідження «Конституціоналізація публічних фінансів: українська модель» асистента кафедри Худика Андрія Мирославовича за назвою «Конституційно-правова природа публічних фінансів».

У своїй доповіді Андрій Худик обґрунтував правову природу конституції з позиції різних доктринальних підходів до правопізнання, розкрив субстанційні властивості публічних фінансів як загальних благ (властивість публічних фінансів як інструменту розподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу на публічну та приватну складові частини; властивість неподільності публічних фінансів як загальних благ; властивість всезагальності публічних фінансів як спільних для усіх індивідів благ загальних благ; властивість “квантової суперпозиції” публічних фінансів). Дослідження правової природи конституції та субстанційних властивостей публічних фінансів дало можливість автору розкрити призначення конституції з позиції антропосоціокультурного підходу до пізнання явищ правової дійсності.

У ході обговорення більшістю учасників в цілому було підтримано ідею дослідження проблеми правової природи конституції та конституціоналізації публічних фінансів через використання пізнавального інструментарію антропосоціокультурного підходу. Учасниками теоретичного семінару запропоновано доповідачеві до кінця листопада 2016 року подати на обговорення кафедри третій розділ дисертаційного дослідження.