Теоретичний семінар: доповідає Павло Іванович Крайній

На теоретичному семінарі обговорювалась дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Євграфової Є.П. “Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади”.Основні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження були представлені асистентом кафедри публічного права Крайнім Павлом Івановичем. Під час обговорення вказувалось на актуальності дослідження проблеми об’єктивності права. Було відзначено наявність значної кількості теоретичних досліджень науковців в галузі теорії та філософії права із розглядуваної проблематики, напрацьованих впродовж значного часу. Незважаючи на наявність великої кількості концепцій слід констатувати, що єдиного визначення права, а також його об’єктивності як феномену соціальної дійсності, й досі не вироблено, що в першу чергу зумовлено складністю даного явища, його особливою природою. Вказана дисертація розглядає об’єктивність права шляхом проти ставлення двох домінуючих концепцій: нормативістської та природньо-правової. Саме в такому ключі відбувалась дискусія щодо основних положень дисертації учасниками теоретичного семінару.