Відбувся теоретичний семінар, на котрому аспірант кафедри публічного права Павло Бартусяк представив черговий розділ свого дисертаційного дослідження

12 жовтня 2017 року на кафедрі публічного права аспірант Павло Бартусяк запропонував для публічного обговорення третій розділ «Неподільність публічних благ – об’єктивна передумова інфляції» дисертаційного дослідження на тему «Правова природа інфляції».

У ході своєї доповіді Павло Бартусяк стисло виклав основні положення наукової новизни та розкрив методологічний ключ (антропосоціокультурний підхід), за допомогою котрого такі результати вдалося досягнути. Серед безпосередніх наслідків неподільності публічного блага доповідач виділив появу стимулів до ухилення від забезпечення публічних благ, що проявляється, зокрема, у несплаті податків. Розвиваючи таку думку, Павло Бартусяк припустив, що саме для часткового покриття недоотриманих внесків від ухильників було запроваджено інфляційний податок, основним збирачем котрого історично виступила держава.

Після презентації розділу доповідачеві було поставлено ряд уточнюючих запитань. Опісля цього відбулося обговорення розділу, де в процесі конструктивної критики колективом кафедри було запропоновано ряд суттєвих рекомендацій. Серед основних зауважень: посилення аргументації ряду положень через звернення до правової літератури, деталізація природи балансу публічних та приватних інтересів, чіткіше розрізнення публічних потреб та публічних благ та деякі інші.