Відкрите заняття “Розгляд концепції м’ягкого права А.В. Дьоміна”

Сьогодні, 06.10.2016 відбулось відкрите семінарське заняття за участі магістрів 503 групи з навчальної дисципліни “Європейські стандарти публічного права”. Тема заняття: “Розгляд концепції ‘м’ягкого права’ А.В. Дьоміна”. Заняття проводив асистент кафедри публічного права Крайній П.І. Присутніми на занятті були також завідувач кафедри публіного права доц. Гаврилюк Р.О., доц. Вдовічен В.А., ас. Нестеренко Л.Б.

На занятті були обговорені ключові позиції щодо розуміння концепції “м’ягкого права”, проаналізовано причини та передумови його становлення. Зроблено висновки щодо актуальності вказаного явища, як невідємної складової упорядкування відносин як між державами, так і окремими недержавними утвореннями.