Список публікацій

1. Струтинська-Струк Л.В. Міжнародно-правове регулювання поводження із генетично-модифікованими організмами //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 131. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2002. – С.58-61.

2. Струтинська-Струк Л. Правове регулювання забезпечення біобезпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами: стан та тенденції розвитку в Україні //Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”, 13-14 лютого 2003 р. – Львів, 2003. – С.361-363.

3. Струтинська-Струк Л.В. Право на екологічну інформацію та участь громадськості у прийнятті екологічно значущих рішень як гарантія забезпечення біобезпеки //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.412-416.

4. Струтинська-Струк Л.В. Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 172. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2003. – С.55-58.

5. Струтинська-Струк Л.В. Правове поняття біобезпеки як складової екологічної безпеки: проблеми визначення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 212. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2004. – С.84-89.

6. Струтинська-Струк Л. В. Правове регулювання маркування продукції з генетично-модифікованими компонентами // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 427. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2007. – С.63-67.

7. Струтинська-Струк Л. В. Правові основи біологічної безпеки в Україні: реалії чи далека перспектива? // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 13-14 грудня 2007 р. – Харків: Право, 2008. – С.149-155.

8. Струтинська-Струк Л. В. Карпатська конвенція як засіб забезпечення збереження біологічного різноманіття // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522. Правознавство. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.71-75.

9. Струтинська-Струк Л. В. Екологічна політика України: проблеми формування та реалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Правова політика Української держави” (Івано-Франківськ, 19-20 лютого 2010 р.). Том 1. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет університету імені Василя Стефаника, 2010. – С.246-249.

10. Струтинская-Струк Л. В. Правовое регулирование сохранения биоразнообразия: международная практика и украинские реалии (на примере Карпатського региона). – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку» (Київ, 23-24 вересня 2010 р.). – К.: ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії», 2010. - С.91-97.

11. Струтинская-Струк Л. В. Національна екологічна політика України в контексті концепції сталого розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.533. Правознавство. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.61-65.

12. Струтинська-Струк Л. В. Міжнародно-правові основи збереження біорізноманіття // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. - № 2. – С.39-44.

13. Струтинська-Струк Л. В. Принципи міжнародного екологічного права та національної екологічної політики України: порівняльно-правовий аналіз // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. - № 1. – С.110-115.

14. Strutynska Ludmila. Ekologia w swiadomosci prawnej obywateli w koncu XX w. //Europa w XX wieku. Glowne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka). – Lodz: Uniwersytet Lodzki. Instytut Historii, 2001. - S.151-161.

15. Струтинська-Струк Л.В. Розділ V, §5. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами; Розділ VIII, §6. Екологічне ліцензування // Екологічне право України. Академічний курс. Підручник для вищих навчальних закладів / За загальною редакцією академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. – С.153-162; 254-260.

16. Струтинська-Струк Л. В. Екологічне право: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.

17. Струтинська-Струк Л. В., Вакарюк Л. В. Практикум з екологічного права України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 80 с.