Основні наукові праці

1. Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів : система та правовий статус : монографія / Н.Я. Якимчук– Чернівці : Вид-во Чернівецького національного університету, 2009. – 647 с.

2. Якимчук Н.Я. Матеріальне та фінансове забезпечення роботи прокуратури району (міста) / Н.Я. Якимчук // Організація діяльності районної (міської) прокуратури в Україні : наук.-практ. посіб. / Г.П. Середа, М.К. Якимчук, В.М. Куц та ін.; [за заг. ред. Г.П. Середи]. – Кіровоград : МПП „Антураж А”, 2009. – С. 72–83.

3. Якимчук Н.Я. Коментар до статтей 48, 50 та 119 / Н.Я. Якимчук // Коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с. – С. 255-260, 261-263, 419-430.

4. Якимчук Н.Я. Бюджетний період. Бюджетне законодавство / Н.Я. Якимчук // Управління державним бюджетом України : Підручник / колектив авторів [ заг. ред. М.Я.Азарова]. – К: Зовнішня торгівля, 2010. – 816 с. – С. 41-57.

5. Якимчук Н.Я. Коментар до статей 19-23 / Н.Я. Якимчук // Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2011. — 608 с.

6. Якимчук Н.Я. Правозахисна діяльність прокуратури в сфері соціального страхування: Методичні рекомендації / Н.Я. Якимчук, Л.С. Нецька, О.М. Лобач. – К.: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України [кафедра державно-правових дисциплін, кафедра представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів], 2011. – 57 с. (додатки с. 58-67).

Всьго 94 праці.