Список публікацій

Монографії, навчально-методичні посібники

1. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272с.

2. Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 320c.

3. Бабін І.І. Бюджетне право України: навч. посібник / / І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 296с.

4. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник/І.І. Бабін – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504с.

5. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 496с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист № 1/11-1109 від 05.02.2013 р.)

6. Бабін І.І. Презумпції в податковому праві: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2008. – 28с.

7. Бабін І.І. Податкове право України: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2008. – 28с.

8. Бабін І.І. Бюджетне право України: Програма спецкурсу (за вимогами кредитно-модульної системи)– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 28с.

Статті у фахових виданнях

1. Бабін І.І. Поняття об’єкта податку. // Актуальні проблеми правознавства. – Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С. 61-63.

2. Бабін І.І. Зміст категорії “справляння податку” та категорій “збір податку”, “стягнення податку”, “вилучення податку”. // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Випуск 200. – Правознавство. – С. 98-100.

3. Бабін І.І. Поняття підстав для одержання податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 227. – Правознавство. – С. 97-100.

4. Бабін І.І. Поняття “неподаткові обов’язкові платежі” // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 236. – Правознавство. – С. 95-98.

5. Бабін Ігор. Поняття порядку повернення неправильно стягнутих чи надміру сплачених сум податку// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3. – С. 64-65.

6. Бабін І.І. Спільні та відмінні риси неподаткових обов’язкових платежів та податків// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. Т. 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 26-31.

7. Бабін І.І. Поняття податкового правопорушення// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск. 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 437-442.

8. Бабін Ігор. Поняття суб’єкта податку// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №4. – С. 111-113.

9. Бабін І.І. Поняття порядку стягнення податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 273. – Правознавство. – С. 85-88.

10. Бабін І.І. Основні відмінності між податковою та адміністративною відповідальностями // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 130-133.

11. Бабін І.І. Співвідношення понять “об’єкт податку” і “об’єкт податкового правовідношення” // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 282. – Правознавство. – С. 103-106.

12. Бабін І.І. Елементи юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 286. – Правознавство. – С. 112-115.

13. Бабін І.І. Поняття юридичної конструкції податку// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск. 33. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 371-377.

14. Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2006. – Випуск 348. – Правознавство. – С. 76-85.

15. Бабін І. Функціональний підхід до систематизації елементів юридичної конструкції податку// Право України. – 2007. - №5. – С. 69-73.

16. Бабін І. Податкова ставка – системоутворюючий елемент юридичної конструкції податку // Право України. – 2007. - №2. – С. 48-52.

17. Бабін І.І. Презумпція добросовісності в податковому праві: теорія та практика застосування// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 375. – Правознавство. – С.77-81.

18. Бабін І.І. Презумпції у правовій конструкції прямих податків// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 402. – Правознавство. – С.67-70.

19. Бабін І.І. Фінансові правовідносини: об’єктивна зумовленість конституціоналізації// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 427. – Правознавство. – С.84-88.

20. Бабін І.І. Особливості застосування презумпції добросовісності в податковому праві// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 9. – Ужгород: Поліграф-центр “ЛІРА”, 2008. – С. 432-435.

21. Бабін І.І. Об’єктивна зумовленість конституціоналізації фінансових правовідносин// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 10. – Ужгород: Поліграф-центр “ЛІРА”, 2008. – С. 312-317.

22. Бабін І.І. Деякі зміни у правовому статусі народного депутата України у зв’язку з проведенням конституційної реформи// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Випуск 435. – Правознавство. – С.24-27.

23. Бабін І.І. Юридичні фікції в податковому праві// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Випуск 461. – Правознавство. – С. 89-92.

24. Бабін І.І. Порівняльний аналіз конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях суміжних держав-членів СНД // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Випуск 474. – Правознавство. – С. 66-70.

25. Бабін І.І. Презумпція конституційності законів з питань оподаткування// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Випуск 489. – Правознавство. – С. 74-77.

26. Бабін І.І. Розподіл обов’язків доказування в податковому процесі// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Випуск 492. – Правознавство. – С. 100-104.

27. Бабін І.І. Розподіл обов’язків доказування в позасудовій процедурі оскарження рішень податкових органів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 518: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – С. 102-108.

28. Бабін І.І., Дьомін О.В. Презумпція невинуватості платника податків та її реалізація в податковому законодавстві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – С.86-92.

29. Бабін І.І., Дьомін О.В. Принципи податкового права в умовах кодифікації: від декларування до практичного використання// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 604: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С.74-80.

30. Бабін І.І. Презумпція добросовісності платника податків як приклад «живого» податкового права / І.І. Бабін// Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 92-96.

31. Бабін І.І. Правове регулювання податкової таємниці за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 98-101.

32. Бабін І.І., Вакарюк Л.В. Порядок обчислення строків у податковому праві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 660: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – С. 101-105.

33. Бабін І.І. Строки давності у податковому праві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – С. 109-113.

34. Бабін І.І. Правовий статус податкового агента як суб’єкта податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – С. 109-113.

35. Бабін І.І. Податкова оптимізація як категорія податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 765: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2015. – С. 103-108.

Тези доповідей

1. Бабін І.І. Місце податкового права в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск 1. – Хмельницький, 2002. – С. 171 – 172.

2. Бабін І.І. Специфіка визначення поняття “податкове правовідношення” // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – Тернопіль, 20.02.2003. – С. 7.

3. Бабін І.І. Поняття ставки податку// Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 15-16.

5. Бабін І.І. Поняття строку сплати податку// Сучасний соціокультурний простір 2004. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-25 грудня 2004р. Частина ІІ. – Київ, 2004. – С. 44-46.

6. Бабін І.І. Поняття масштабу податку// Науковий потенціал України. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 1-5 березня. Частина ІІ. – Київ, 2005. – С. 45-47.

7. Бабін І.І. Поняття податкового періоду// Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів від 25 березня 2005 року. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 96-97.

8. Бабін І.І. Природно-позитивна доктрина податкового закону// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005” 20-30 червня 2005 року. Том 42 “Право”, Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3-4.

9. Бабин И.И. Законодательные дефиниции элементов юридической конструкции налога (на материалах налогового законодательства Украины)// Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года)/ Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”, 2007. – С. 780-789.

10. Бабін І.І. Проблеми законодавчого визначення елементів юридичної конструкції податку// Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року/ Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП “Укртехнопрінт”, 2007. – С. 137-139.

11. Бабін І.І. Деякі зміни в правовому статусі народного депутата України у зв’язку з проведенням конституційної реформи// Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр./ За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2008. – С. 104-107.

12. Бабін І.І. Правовий статус закордонних українців: особливості конституційного регулювання// Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірник тез доповідей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року)/ Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”. - С. 71-73.

13. Бабин И.И. Совершенствование системы элементов юридической конструкции налога в контексте модернизации налоговой системы общества // Проблемы модернизации правовой системы современного российского общества, междунар. науч. конф. (2010, Красноярск). Международная научная конференция, 30 сент. – 1 окт. 2010 г. [Текст] : сб. докладов : в 2 т. Т. 1. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; редкол.: В.М. Шафиров (отв. ред.) [и др.]. – Красноярск : Центр информации, 2011. – С. 435-442.

14. Бабін І.І. Обхід податкового закону // Розвиток юридичної науки, правотворчості та правозастосування в період незалежності України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 12 травня 2011 р. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 337-338.

15. Бабін І.І. Податкове зобов’язання як категорія податкового права// Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжн. наук.-теор. конф. (Чернівці, 28-29 травня 2011р.). – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – С. 783-793.

16. Бабин И.И. Правовой статус налогового агента как субъекта налогового права / Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового права: Материалы Третьей международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 7 декабря 2012 г.). – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2013. – Вып.3. – С. 18-24.

17. Бабін І.І. Правовий статус податкових представників як суб'єктів податкових правовідносин / Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV /27. – 28. novembra 2015/ - p. 85-88.