Список публікацій

Статті у фахових виданнях

1. Рарицька В. Б. Модельне фінансове право як феномен пострадянської фінансово-правової дійсності / В. Б. Рарицька // Наше право. – 2013. – № 10. – С. 201-207.

2. Рарицька В. Б. Асиметричність податкового права держави та податкового обов’язку платника податків: етатистський підхід / В. Б. Рарицька // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 7. – С. 41-46.

3. Рарицька В. Б. Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору / В. Б. Рарицька // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 25-30.

4. Рарицька В. Б. Податковий обов’язок платника податку як основа асиметричності податкового права держави / В. Б. Рарицька // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Випуск 728. Правознавство. – C. 116 – 12.

5. Рарицька В. Б. Бінарна опозиційність асиметричних податково-правових категорій / В. Б. Рарицька // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. – Випуск 765. Правознавство. – C 109-113.

6. Рарицька В. Б. Відповідальність держави у податкових правовідносинах як форма прояву асиметричності права держави на податки / В. Б. Рарицька // Публічне право. - 2015. - № 2. - С. 141-149.

7. Рарицька В. Б. Вплив правосуб’єктності субстанційної держави на асиметричність її податкового права / В. Б. Рарицька // Юридична Україна. – 2015. – № 4-5. – С. 25-29.

Тези доповідей

1. Рарицька В. Б. Антрополого-соціологічний підхід до пізнання пострадянської фінансово-правової дійсності / В. Б. Рарицька // «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії»: Матеріли Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 вересня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 77-80.

2. Рарицька В. Б. Державний інтерес як квінтесенція асиметричності податкового права держави // «Теорія і практика сучасної юриспруденції»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 грудня 2014 р. – Київ: Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 26-28.

3. Raritska Viktoria. Tax Sovereignty as a Fundamental Characteristic of Tax Law System / V. Raritska // Mrkyvka, Petr (ed.) System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, pp. 345-361.

4. Raritska Viktoria. Etatist nature of the State as a determinant of authoritative character of tax relations / V. Raritska // Pravna veda a prax v tretom tisicroci: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Kosice, Slovenska republika: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka Fakulta, 27. – 28. Februar 2015 r., pp. 148-150.

5. Рарицкая В. Б. Особенности корреляции налогового права государства и налоговой обязанности налогоплательщика в условиях некачественности налогового закона / В.Рарицкая // Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskyh prav: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, Slovenska republika: Paneuropska vysoka skola, Pravnicka Fakulta, 6-7 maj 2016 r., pp. 177-180.

6. Рарицкая В. Б. Нарушение справедливого равновесия между публичными и частными интересами – путь к абсолютизации налогового права государства / В.Рарицкая // «O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei ?i Ucrainei: aspectul juridic» Materialele conferin?ei interna?ionale ?tiin?ifico-practice, 25-26 martie 2016 / com. org.: V. Bujor. – Chi?inau: S. n., 2016 Tipogr. " Cetatea de ?us". – pp. 193-197.