Список публікацій

Наукові статті у фахових виданнях

1. Бартусяк П.І. Квазіфіскальна природа інфляції / П.І. Бартусяк. – Карпатський правничий часопис, 2016 – №12 – С. 13-20.

2. Бартусяк П.І. Інфляція як форма неправа / П.І. Бартусяк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць.Серія "Юридичні науки" – 2016. – Вип. №4., Т.1. – С. 107–110.

Тези доповідей

1. Бартусяк П.І.Антропосоціокультурний підхід до дослідження правової природи інфляції / П.І. Бартусяк // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 вересня 2016 р. - Львів: Західноукраїнська організація "Центр Правничих ініціатив", 2016 - С. 48-52.