Список публікацій

Статті

1. Солодан К. Презумпція невинуватості та правомірність дій громадян як принцип адміністративного процесу / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 455 - 456.

2. Солодан К. Право на невтручання в особисте та сімейне життя людини та його нормативне закріплення / Право на життя: аспекти реалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- В 3 частинах. - Частина 3. // Відп. за вип. к.ю.н. В.П. Тарануха. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - С. 82-87.

3. Солодан К. Система та види джерел фінансового права України / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Юридичні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 89-90.

4. Солодан К. Проблема оподаткування електронної комерції: основні підходи / «Juridica ?tiin?ifica in condi?iile de integrare Europeana Ucraina ?i Moldova: repere moderne de dezvoltare juridica», conferin?a interna?ionala ?tiin?ifico-practica (2017, Chi?inau). Conferin?a interna?ionala ?tiin?ifico-practica «Juridica ?tiin?ifica in condi?iile de integrare Europeana Ucraina ?i Moldova: repere moderne de dezvoltare juridica», 24-25 martie, 2017 // com. org.: V. Bujor (presedinte) [et. al]. - Chi?inau : S. n., 2017 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). - P. 138-140.

5. Солодан К.В. Правове регулювання оподаткування електронного бізнесу / Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 31 березня - 1 квітня 2017 р. - Дніпро : ГО "Правовий світ", 2017. - С. 43-48.

6. Солодан К.В. Принцип мінімального втручання як основа правового регулювання оподаткування електронної комерції / Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 року. У 2-х частинах. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація "Істина", 2017. - Ч. 2. - С. 58-61.

7. Солодан К.В. Концепція жорсткого державного регулювання електронних економічних відносин як основа правового регулювання оподаткування електронної комерції / Стратегії розвитку та пріоритетні завдання юридичної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 - 10 червня 2017 р. ). - К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. - С. 65-69.