Список публікацій

Наукові статті у фахових виданнях

1. Бартусяк П.І. Квазіфіскальна природа інфляції / П.І. Бартусяк // Карпатський правничий часопис, 2016. – №12. – С. 13-20.

2. Бартусяк П.І. Інфляція як форма неправа / П.І. Бартусяк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць.Серія "Юридичні науки" – 2016. – Вип. №4., Т.1. – С. 107–110.

3. Бартусяк П.І. Правова природа грошей / П.І. Бартусяк // Юридична України. – 2017. – №5-6. – С. 4-12.

4. Пацурківський П.С., Бартусяк П.І. Правові властивості інфляції / П.С. Пацурківський, П.І. Бартусяк // Право України. – 2017. – №12. – С. 184-194.

Тези доповідей

1. Бартусяк П.І. Антропосоціокультурний підхід до дослідження правової природи інфляції / П.І. Бартусяк // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 вересня 2016 р.) - Львів: Західноукраїнська організація "Центр Правничих ініціатив", 2016. - С. 48-52.

2. Бартусяк П.І. Інфляція – спосіб фінансування публічних потреб / П.І Бартусяк // Антропосоціокультурна природа права : Матеріали наукової конференції (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 252-259.

3. Бартусяк П.І. Інфляція та межі фінансового права / П.І. Бартусяк // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 червня 2017 р.) – К.: Центр наукових правових досліджень, 2017. – С. 65-67.

4. Бартусяк П.І. Проблема легітимності інфляційного податку / П.І. Бартусяк // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 червня, 2017 р.) – Харків: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2017. – С. 20-23.

5. Бартусяк П.І. Правові інструменти оптимізації інфляції / П.І. Бартусяк // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17-18 листопада 2017 року). – Харків.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2017. – Ч.1. – С. 75-78.