Завідувач кафедри публічного права Руслана Гаврилюк взяла участь у навчальному візиті до США

26 серпня – 3 вересня 2017 року завідувач кафедри публічного права юридичного факультету Руслана Гаврилюк взяла участь у навчальному візиті до США для ознайомлення з організацією юридичної освіти, правничої професії та верховенством права у дії за підтримки Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Географія подорожі: міста Вашингтон (Округ Колумбія), Лексингтон і Шарлотсвіль (штат Вірджинія).

В ході навчального візиту представники п’яти провідних вищих юридичних навчальних закладів України (національний університет «Києво-Могилянська академія»; Київський національний університет імені Т. Шевченка; Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; національний університет «Одеська юридична академія»; національний юридичний університет імені Я. Мудрого), а також особи, відповідальні за формування освітньої політики, які працюють над вдосконаленням юридичної освіти в Україні, одержали можливість безпосередньо ознайомитися з процесами, покликаними забезпечувати високу якість юридичної освіти у США, у тому числі з тими, що втілюються Американською асоціацією юристів (тут і надалі – “ААЮ”) та Асоціацією американських шкіл права (тут і надалі – “ААШП”).

Члени делегації мали можливість дослідити шляхи взаємодії між школами права та правниками-практиками США. Програму навчання було складено таким чином, щоб допомогти членам української делегації усвідомити існуючі прогалини в системі юридичної освіти України та здобути досвід, необхідний для вироблення інноваційних рішень щодо властивих юридичній освіті в Україні проблем, оскільки мета навчального візиту – наголосити на важливості вироблення політики забезпечення якості юридичної освіти та підтримання тісних інституційних зв’язків між академічною спільнотою й юристами-практиками для забезпечення високої якості та актуальності юридичної освіти в умовах сьогодення.

Для досягнення головної мети учасники навчальної поїздки – представники зацікавлених інституцій у сфері юридичної освіти включно з особами, відповідальними за формування політики та юридичними навчальними закладами – мали можливість:

 • безпосередньо на місці ознайомитися з існуючою у США публічною політикою у сфері забезпечення якості юридичної освіти, стандартами юридичної освіти та внутрішніми політиками тамтешніх юридичних навчальних закладів по забезпеченню належної якості юридичної освіти, яка відповідає згаданим стандартам, а також краще зрозуміти, як само ці практики можуть бути адаптовані для застосування в умовах України;
 • ознайомитися з роллю та обов’язками Американської асоціації юристів по забезпеченню високої якості юридичної освіти у США, а також поліпшити власне розуміння того, який внесок у вдосконалення юридичної освіти в Україні можуть зробити українські професійні асоціації правників;
 • ознайомитися із взаємодією юридичних навчальних закладів і правників-практиків США та обміркувати шляхи застосування в Україні засвоєних у ході навчальної поїздки уроків;
 • встановити міжінституційні та професійні зв’язки зі своїми американськими колегами з метою подальшого професійного спілкування і безперервного обміну досвідом.

Програма навчального візиту передбачала такі основні заходи:

 • Ознайомлення із системою юридичної освіти в США. Презентація включала стислий огляд становлення юридичної освіти США, її сучасного стану та ролі ААЮ та ААШП у її вдосконаленні.
 • Зустріч з представниками Ради з питань доступу до шкіл права(тут і надалі -“Рада”) для обговорення ролі Ради у процесі відбору абітурієнтів у США та інших країнах. Обговорення присвячувалося передусім адмініструванню Радою вступного випробування абітурієнтів шкіл права, ролі Ради у забезпеченні належної якості юридичної освіти та розширенні можливостей одержання освіти представниками національних меншин, особами з особливими потребами у доступі до освіти та особами з обмеженими фізичними можливостями у США та інших країнах світу.
 • Відвідання трьох американських правничих шкіл, які акредитовані ААЮ і є членами Ради та ААШП. Відібрані для відвідування школи права продемонстрували розмаїття шкіл права у США: (1) велика міська школа права, а саме Центр права Університету Джорджтаун; (2) велика школа права, що підтримується владою штату, а саме Школа права Університету штату Вірджинія у Шарлотсвілі та (3) невелика приватна школа права, а саме Школа права Університету ім. Вашингтона та Лі.

Члени делегації дізналися про відмінності в роботі відвіданих ними шкіл права, які слугують добрими прикладами існуючих варіантів навчання студентів-правників у США. Відбулися зустрічі з керівниками, викладачами та студентами згаданих шкіл права, від яких отримали інформацію про внутрішні політики навчальних закладів по забезпеченню належної якості юридичної освіти, сучасні освітні технології, кодекси честі та системи їх впровадження, а також про їх вплив на повсякденну роботу шкіл права. Крім того, члени делегації дослідили зв’язки шкіл права з їхніми колишніми випускниками, Радою, ААШП та ААЮ, що допомагають школам права давати своїм студентам освіту високої якості та бути конкурентоспроможними.

 • Мала місце зустріч з керівництвом ААШП для обговорення роботи ААШП на виконання її місії по забезпеченню досконалості юридичної освіти та вдосконаленню правничої професії, сприянню правосуддю та служінню громадам – на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
 • Також відбулась зустріч з керівництвом ААЮ, зокрема керівництвом відділу ААЮ у справах юридичної освіти та прийому до ААЮ для обговорення її ролі у забезпеченні та поліпшенні якості юридичної освіти у США та в усьому світі. Українська делегація дізналася, чому Федеральний департамент освіти США визнав Раду відділу ААЮ у справах юридичної освіти та прийому до ААЮ “органом акредитації професійних шкіл права”. Обговорення стосувалося мети акредитації юридичних навчальних закладів ААЮ, стандартів і порядку проведення акредитації та інших шляхів налагодження та підтримання тісних зв’язків між системою юридичної освіти та правниками-практиками у США.
 • Українська делегація також провела зустріч з представниками медіа компанії US News and World Report, що проводить рейтингування шкіл права, де розказали про місію компанії, її важливість для ринку юридичної освіти США і методологію, за якою відбувається формування рейтингу шкіл права. Учасники дізналися також про внесок компанії у поліпшення якості юридичної освіти США.
 • Досить цікавою та корисною була зустріч з керівництвом та працівниками Юридичної компанії “Доступна юридична фірма” DC Affordable Law Firmщо заснована Центром права Університету Джорджтаун і двома юридичними компаніями – ДЛА Пайпер (DLA Piper) та Арент Фокс (Arent Fox) в 2015 році як звільнена від оподаткування благодійна організація. Місія “Доступної юридичної фірми” полягає в обслуговуванні малозабезпечених громадян, які через розмір свого доходу не мають можливості на користування програмою безоплатної правової допомоги, але при цьому не мають змоги оплатити послуги адвокатів за звичайними ставками.
 • Зустріч з представниками Центру правової допомоги Шарлотсвіля / Charlottesville‘s Legal Aid Justice Center, що намагається долати бідність та несправедливість через вирішення критично важливих правових проблем громадян та громад. Центр застосовує набутий таким чином досвід для виявлення, розслідування та вирішення системних випадків несправедливості. Студенти Школи права Університету штату Вірджинія проходять практичне навчання під керівництвом адвокатів Центру. Партнерство Школи права Університету штату Вірджинія та Центру почалось багато років тому і сьогодні лише продовжує зростати, надаючи все цікавіші пропозиції. Наразі під егідою цих двох інституцій працює п’ять спеціалізованих юридичних клінік у таких сферах права як захист споживачів, житло, справи дітей, трудові відносини та охорона здоров’я.

Багато що із запозиченого досвіду, передусім у сфері забезпечення якості правничої освіти, буде використано у цілях реформування правничої освіти на юридичному факультеті Чернівецького національного факультету імені Юрія Федьковича.